Ordets magt

Vi sendte et blik til hinanden, én af mine bedste venner Per Jensen og jeg, og på trods af 50 meters afstand og hundredevis af mennesker imellem, spottede vi begge en tåre i vore øjne. Det skete 7/4-2011 og stedet var Kedelhallen i det nys indviede kulturcenter Nordkraft i Aalborg.

Forud var gået utallige møder med to gode venner – Ernst Trillingsgaard og Poul Krabbe, der igen-igen troede på én af mine idéer – denne gang et beskedent oplæg om at lave en – ”ord- og sprogfestival” i Aalborg.

Udgangspunktet var en undersøgelse betitlet K09 foretaget af Nordjyllands Amt, som syntes at godtgøre, at sprogets kunst for nordjyderne tabte terræn til musical, opera, film, musik og andre kunstarter. Kun 9 % af den nordjyske befolkning læste bøger! Og så hviskede Krabbe tidligt ”Ordkraft på Nordkraft” og så var det som om det hele allerede var på plads.

Det var det selvfølgelig ikke – men det kom det. Og det blev en succes, naturligvis takket være en stor skare af entusiastiske og særdeles kvalificerede folk, som elsker sproget og ser dets muligheder, bl.a. som litteratur. 

Ordkraft og det, Ordkraft handler om, sprogets muligheder over for sværdets, er mere aktuelt end nogensinde og når Ordkraft 2019 har ”kærlighed” som tema er det ikke bare spot on – det gør festivalen bydende nødvendig og sætter et par tårer hos voksne mænd i perspektiv. Glædestårer er aldrig spildte…