Konservatoriet 5 – Farvel

Jeg har i de seneste kapitler spurgt: hvordan gik det med studierne? Og undveget svaret indtil videre. Her skal det handle om alt det, der er grunden til at det er vanskeligt at svare. I det sporadiske CV på min hjemmeside (som ikke er skrevet af mig) kan man om 60’erne og 70’erne læse:

1963-stadig: komponist. Ca. 1.500 værker; 1966-stadig: skribent. Ca. 4.000 essays, kronikker m.v.; 1969-78: organist Ørum kirke; 1970-78: studier ved Nordjysk Musikkonservatorium; 1970-79: programmedarbejder Danmarks Radio; 1974-84: Lærer ved Aalborg Musikskole; 1975-80 studier ved Århus Universitet.

Det er alt sammen rigtigt og faktisk beflittede jeg mig med meget mere. Der kommer flere kapitler her på bloggen om den blandede landhandel, som en søgende teenager forsøgte at bestyre i de mest formende år af livet. Det handlede netop om at søge, og det jeg søgte efter var nok mig selv. Jeg er blevet fortalt, at jeg som 9-årig erklæderede at “jeg ville lave verden om” (en ambition jeg stadig har), men hvordan skulle jeg lige gøre det? Var det med musik eller ord, politisk eller religiøst, min egen eller den store verden? Det er valg, som jeg aldrig har fået taget. 

Ved siden af mit fuldtidsstudium var jeg altså i “bibeskæftigelse” hele tiden. Også det gælder i dag. Men hvordan gik det med mine studier? I foråret 1978 fik blev jeg indlagt på Psykiatrisk Sygehus efter et tredje selvmords-forsøg. En dag fik jeg besøg af min ven og rektor Erik Bach. Jeg meddelte, at jeg ikke kom tilbage til konservatoriet. Konservatoriet havde fyldt så meget i mit liv, at jeg simpelthen måtte væk. Jeg manglede et par del-eksaminer, som jeg senere klarede på Århus Universitet og Humboldt Universitetet i Berlin. Om efteråret kom jeg så på fuld tid i Danmarks Radio, hvilket varede til 2004. Også her havde jeg travlt ved siden af. Døgnet har jo 24 timer og jeg er endnu ikke lykkedes med at lave verden om.