Mit Fadervor

Som bekendt er udtrykket ”At kunne mere end sit Fadervor” ikke udpræget positivt. Det betyder noget i retning af at man er udspekuleret, måske skurkagtigt, og det står dermed i kontrast til det indhold, bønnen Fadervor har. Jeg er vokset op med Fadervor og har bedt bønnen hele mit liv. I de senere år mange gange dagligt, nærmest som et mantra; det har stor betydning for mig og jeg har brugt megen tankevirksomhed og samtale med Gud om mit Fadervor’s indhold og betydning.

Jeg er katolik og da jeg gik i konvertitskole for 20 år siden lærte jeg en anden bøn at kende, nemlig Rosenkransen. Rosenkransen er både en fysisk genstand, en halskæde, men også en meget smukt sammensat og omfattende bøn, der naturligvis indeholder Fadervor, som er kristenhedens ældste bøn, forfattet af Jesus. Jeg har en rosenkrans, og jeg beder ved lejlighed Rosenkrans, men er endnu ikke kommet så langt, at jeg, som vuggekatolikker, altså de af mine trosfæller, der er født ind i den katolske tradition og døbt i den katolske kirke, beder den som et mantra.

Fadervor har jeg så småt fået på det rene og de utallige fortolkninger af bønnen er blevet suppleret med én mere, som kan beskrives nogenlunde sådan:

Fader vor, du som er i himmelen! Jeg tror, der findes en højere instans, kaldet Gud, med en omsorgsfuld og ”opdragende” mission, altså med forældre-kvalifikationer. Jeg tror, at Gud er til i en anden dimension, end den jordiske, jeg lever i til dagligt. Med denne henvendelse anmoder jeg om fortsat beskyttelse og udvikling af det, der er mig.

Helliget være dit navn. Jeg håber, at du, Gud, og det der er dig og dit, altid vil være mål for min respekt og mit begær.

Komme dit rige og ske din vilje som i himmelen således også på jordenJeg håber, at Guds rige og regimente vil sætte sig spor på jorden og i mit daglige liv.

Giv os i dag vort daglige brødHjælp mig og andre til at skaffe de nødvendigheder, der skal til for at leve vores liv.

Forlad os vor skyld som også vi forlader vore skyldnere. Jeg beder om tilgivelse for mig og andre for det, vi gør forkert og om hjælp til at tilgive hinanden, når vi gør ondt og uret.

Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Jeg beder om at du sparer os for prøvelser, der ikke gør os godt.

Dit er riget og magten og æren i evighed! Jeg håber, at du altid vil være min Gud og dit rige altid min længsel.

Amen– Sådan er det!