Banemænd – Janteloven

Når jeg i dette kapitel tager udgangspunkt i Janteloven, er det fordi jeg vil opliste en flok “Banemænd”, som på den ene eller anden måde har forsøgt eller fuldført attentater på min personlighed eller mine projekter gennem livet.

Aksel Sandemose (f. Nielsen) skrev i 1933 i romanen “En flytning krydser sit spor” om sin fødeby Nykøbing Mors, der da havde 7.700 indbyggere. Da var han flyttet til Norge så han havde ikke behøvet at skjule byens identitet i betegnelsen “Jante”, et ord, der læner sig op ad “ingen værdi”, men kunne have beholdt navnet Nykøbing. Hvis han havde skrevet den da han boede i byen var han nok selv blevet udsat for den “Jantelov”, han introducerer i bogen.

Den siger som bekendt i ti bud, at “du ikke skal tro, at du er noget”. Du skal ikke tro, at nogen kan lide dig, du skal ikke tro at du duer til noget. Altsammen set i forhold til flertallet, de toneangivende, dem, der sidder på magten, kort sagt: “du skal ikke tro, at du er mere end os“.

De fleste har sikkert oplevet Janteloven på egen krop, mange har nok, bevidst eller ubevidst, taget loven i egen hånd og praktiseret den. Den er så almen, at “alle” nok på en ene eller anden måde har været i nærheden af den. Derfor bør man ikke betragte sig som offer i egentlig forstand, skulle Janteloven ramme én. Tværtimod kan de, der praktiserer loven betragtes som ofre. Ofre for menneskelige laster som misundelse, manglende selvværd, uforstand, fornærethed, nidkærhed og hvad der ellers kan nævnes af den slags.

En banemand er en drabsmand. Man kan slå ihjel på andre måder end de fysiske med gift, kniv, pistoler eller andet. Jeg er ikke død endnu og bliver næppe slået fysisk ihjel. Men hvor har jeg dog mange gange i småt og stort oplevet Janteloven praktiseret mod mig. Derfor altså listen over mine banemænd, som naturligvis også kan være kvinder. Det er en foreløbig og helt umiddelbar (forbavsende kort) liste, så efterhånden som jeg graver i erindringerne vil flere navne helt sikkert dukke op – forhåbentligt ikke nye, men udelukkende “gamle” kandidater. Jeg ynker ikke mig selv og det kræver mere end en simpel fornærmelse at komme med på listen. Som med “Erotisk CV”-listen, der blev publiceret for tre år siden, tilføjer jeg den gamle latinske jura-betegnelse “S E & O” til offentliggørelsen. “Salva errore et omissione” betyder “med forbehold for fejl og udeladelser”. Derfor de kommende opdateringer. Hermed “Banemænd og -kvinder”, oplistet alfabetisk:

Bang, T.

Bjerno, E.

Bähncke, M.

Degn, N.

Erfurth, M.

Farmann, E.

Grønholdt, B.

Hansen, D.

Hansen, P.

Hartmann, A.

Have, C.

Hjerde, B.

Lewkovitch, B.

Lindtofte, E.

Skyttegaard, K.

Stokbro, C.

Rode, B.

Rugholm, P.

Tolstrup, L.

Veng, P.

Vestergaard, K.

Vestergaard-Møller, NP

PS: Der er naturligvis en mængde herlige mennesker, der har støttet, og stadig støtter, mig gennem livet. Dem er Erindringerne naturligvis fulde af…