• ORDKRAFT Farvel

  For mange år siden blev jeg som ansat i DR kaldt til en venskabelig samtale med en økonomichef. Han ville lige vende et merforbrug på et af mine vidtløftige projekter. Mødet blev ikke langt. Jeg indrømmede at penge ikke har min store interesse og at økonomi ikke er min spidskompetence. Den slags indrømmelser betrygger økonomifolk af uforståelige grunde, og jeg kunne gå fra mødet med den kække bemærkning: “Børge, jeg er ansat til at bruge penge, du er ansat til at skaffe dem. Jo bedre du gør dit arbejde, des bedre kan jeg gøre mit”. Jeg tror den flinke mand rystede på hovedet da jeg forlod kontoret. Jeg har ofte brugt mere end jeg…

 • Jeg gider ikke dovenskab

  Søren Aabye Kierkegaard gad ikke. Som han skrev i 1848: “Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en Bevægelse; jeg gider ikke gaae, det er for anstrængende; jeg gider ikke lægge mig ned; thi enten skulde jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulde reise mig op igjen, og det gider jeg heller ikke. Summa Summarum jeg gider slet ikke”. Det er jo et noget bastant udsagn fra én af historiens mest flittige filosoffer. Måske skrev han det for sjov, måske var han sur fordi Regine Olsen lige var gået uden at tage ham med. Som med så meget andet, så er jeg…

 • Uge 37 – en særlig uge

  Uge 37 er noget særligt for mig. Min datter Nathalie er født i uge 37 og tilfældet har gjort, at forskellige hændelser i mit liv har fundet sted i den uge. En af dem handler dette om og den fyldte hele uge 37 i årene omkring 1990. Det handler om en begivenhed, der 6-7 gange fandt sted hvert år netop den uge og som var meget givende både personligt og fagligt. Nordisk Viseworkshop hed den og konceptet blev udviklet af P3’s Alan Klitgaard og mig i samarbejde med kolleger fra Sveriges Radio, Norsk Ringkasting og finske Yleisradio. To visekunstnere fra hvert land blev inviteret til Kandestederne syd for Skagen for at arbejde…

 • Almuen – fordummelsens klasse

  Begrebet almue har betydet forskelligt siden det blev kendt i middelalderen. Som med andre sproglige fænomener anvender jeg ordet på min egen måde. Jeg mener, at det er en ret, sproget giver os. Selvom sproget er fælles eje og netop til for at kunne kommunikere, må der også være en vis frihed til at bøje det, udvikle og udnytte det efter forgodtbefindende og med et ædelt formål. Måske er jeg på gyngende grund, når jeg bruger udtrykket almue arrogant, ofte nedsættende. Da ordet kan have mange betydninger – fra det neutrale “gammel” til det værdiladede “pøbel” kan det måske være gavnligt at vide, at jeg mest forstår almue som pøbel med tillægsord…

 • At anmelde musik

  I aftes var jeg til koncert i Aalborg med det formål at anmelde den til det nye organ www.kulturen.nu, et meget kvalificeret site, der opstod da tryksagen Nordjyske Stiftstidende (eller Nordtyske Stiltiende, som jeg ynder at kalde den) for et par år siden nedlagde sin kulturredaktion. www.kulturen.nu har bedt mig stå for den klassiske musik som skribent og anmelder. Den metiér er ikke fremmed for mig – faktisk har den fyldt en stor del af mit brogede arbejdsliv. Det begyndte, da jeg som studerende i 1977 fik overdraget stofområdet på daværende Aalborg Stiftstidende, dengang én af de største regionsaviser i landet. Der anmeldte jeg flere hundrede koncerter (efterhånden også ikke-klassiske, bøger m.m.) og…

 • ER INDRE igen

  Jeg har tidligere skrevet her i erindringerne om mit forhold til – erindringer. Lidt teoretisk ud fra grundsynspunktet, at det at erindre ikke umiddelbart er synonymt med at huske. Som det udtrykkes på tysk erinnern handler det om at gøre noget ydre til noget indre. Som jeg også skrev, så har de seneste års beskæftigelse med erindringer både på et teoretisk og et praktisk plan ”gjort noget ved mig”, som jeg bruger megen energi på at udforske. Hvad gør det ved mig og hvordan? Hvorfor tør jeg endnu ikke spørge om. Efter et par måneders tænkepause er www.engang.nu på banen igen. Jeg fortsætter hvor jeg slap, men tror, at det ville være godt med en…

 • Send ind!

  Jeg løb forleden over en hjemmeside, www.sein.dk. Det er et prisværdigt initiativ, et projekt, hvor unge kan udtrykke sig ”for unge om unge” som der står. Projektet afholder også events af unge for unge og meget andet. Meget fornemt. Undersiden www.seinmag.dk offentliggør hver dag tekster, billeder og andet, som unge har sendt ind – ”sein ind” som der opfordres til. Med fare for at lyde som én af de der gamle mænd og kvinder, der har prøvet det hele før, tænkt alle tanker og fået alle verdens idéer, så render et af mine tidlige projekter mig i hu. ”Nordjyske Morgenblade” (et underligt miskmask af den socialdemokratiske avis Ny Tid og venstrebladet Aalborg Amtstidende)…

 • Blodtud

  Min hjerne er underlig. Det er mange hjerner sikkert – måske alle. I hvert fald er hjernen en forunderlig ting eller hvad man skal kalde den slags. At jeg fandt ud af min hjernes underlige beskaffenhed var nærmest et tilfælde, som jeg undtagelsesvis vil skrive om. For mig er sygdom tabu – både i livet og her i erindringerne. Jeg taler meget nødig om mine fysiske skavanker; der har heller ikke været mange eller store af dem indtil videre. Som 4-årig var jeg ved at dø af nyresvigt og det var selvfølgelig en skræmmende oplevelse med 3 måneders hospitalsophold og svæven mellem liv og død. Det har jeg berettet om…

 • Rigtige venner…

  “Rigtige venner kan ej købes” for penge sang Jodle Birge Lønquist i 1988. Mange vil mene, at teksten ikke har de store litterære kvaliteter, og at der, hvad det musikalske angår, nok er set mere epokegørende mesterværker. Men budskabet? Det kan man ikke tage fejl af, og når Birge skriver ”ej” i stedet for ”ikke” giver det – ud over at løse et metrisk problem – et tidløst perspektiv. Næppe mange kan være uenig i, at rigtige venner ikke er noget man kan købe sig til. Hvis man ikke vil nøjes med fakevenner på Facebook eller drukvenner på den lokale, så skal der andre midler til, end cool cash.  På trods…

 • Far 100 år – nødvendig nekrolog

  Den dag, dette publiceres, 22. juni 2021, er det min fars 100 års fødselsdag. Han døde 11. august 2015. Man vælger ikke selv sine forældre, og derfor må det være en ret at være utilfreds; især når man som jeg mener, at blod ikke er tykkere end vand. Dette er et forsøg på en nekrolog over min far. Men også et måske lidt ufølsomt farvel. I 1809 skrev den nu ukendte digter Carl Søeborg visen ”Om hund’red år er alting glemt”, så det er med stor overbevisning og sindsro, at jeg på denne dag forsøger at parkere erindringen om min far i glemmebogen – om end det ikke er let. I John…