Kulturmødet 2016. Flemming Møller Mortensen og Hassan Preisler