Hvil i Fred

Jeg elsker kirkegårde. Måske fordi jeg er vokset op med og på kirkegårde. Min farfar var selvstændig kirkegårdsgartner på Almenkirkegården i Aalborg og min far ligeså samtidigt med at han var bedemand – som han sagde: “Jeg har gået på gravens rand hele mit liv”. Jeg tilbragte megen tid på kirkegården – hjalp lidt til, hyggede mig med farfar og ikke mindst: alt dette med død og forgængelighed blev en vigtig del af mit liv. Sådan er det jo: døden er en del af livet og som kristen tror jeg på et liv efter døden. Det er altså ikke sort det hele.

I 2006 skabte jeg værket “Hvil i Fred”. Det er et billeddigt, beregnet for internet, opført på sitet www.hvilifred.dk. Her kunne man finde 200 fotos af gravsten på Almenkirkegården i et nøje tilrettelagt flow, hvor billederne zoomede ind og ud over hinanden. Under billederne høres den spektakulære 40-stemmige (!) motet Spem In Alium (1573) af Thomas Tallis, der giver en helt særlig dimension som musik jo kan. Varigheden var godt 10 minutter.

På nettet fik værket en levetid på 4 år og en del presseomtale, men adskillige kirker i landet rekvirerede en DVD, som vist stadig bruges i forskellig sammenhæng og Église Saint-Eustache, der er “min” sognekirke viste det en overgang blæst op i meget stor størrelse under orgelpulpituret.

Som så meget andet har jeg ikke selv nogen version af “Hvil i fred”, for det har altid optaget mig mere at skabe end at gemme. Intet er jo evigt – bortset fra døden. Og livet!