VIP – PALLE MIKKELBORG

Komponisten og musikeren Palle Mikkelborg fylder, da dette publiceres, 80 år. Han er på verdensplan en helt enestående musiker og et ekstraordinært menneske. Jeg har gennem tre årtier haft den store glæde og nytte at kende Palle både fagligt og personligt, og mødet med ham har betydet meget for mig. Selvom vore konkrete møder ligger 7-8 år tilbage, så ved jeg, at næste gang vi mødes vil samtalen fortsætte og på forunderlig vis blive genoptaget dér, hvor vi slap sidst.

Det begyndte omkring 1990, da  jeg som DR medarbejder leverede stof til både P1 og P2Musik. Til et stort kultur/kirke arrangement på Nyborg Strand bad P1’s Mogens Hansen mig arrangere en koncert med Mikkelborg og hans kolleger, harpenisten (og Palles hustru) Helen Davies og slagtøjsfænomenet Ayi Solomon. Nu bestiller man ikke bare en koncert med Palle. Han ville tilrettelægge en musikalsk ”rejse” som han kaldte det, og det krævede adskillige møder i privaten i Gentofte, på konditori Taffelbay og i Radiohuset. Der var ikke tale om nogen fransk visit, vi kunne samtale i flere timer og om alt andet end det aktuelle emne – og dog: vort fælles udgangspunkt var, at alt hænger sammen og at det er nyttigt at lytte. 

I øvrigt blev ”rejsen” på Nyborg Strand (efterfulgt af en offentlig samtale mellem Palle og mig) en mindeværdig oplevelse, som gjorde stærkt indtryk på de 400 publikummer. Siden blev det til et par ”rejser” mere med samme intense forberedelse, og da Kulturmødet havde premiere i 2012 med mig som ophavsmand var det uomgængeligt, at Palle skulle stå for den musikalske åbning – det blev naturligvis også aldeles fremragende og meget bevægende.  

Møderne med Palle (og jeg håber på flere!) og hans tænkning har haft meget stor betydning for mig, og hans formidable evne til at lytte, både musikalsk og menneskeligt, er en stor inspiration. Dén egenskab og af dén kaliber er yderst sjælden og jeg er ret overbevist om, at det er én af hemmelighederne bag hans lige så formidable tænkning og, ikke mindst, evne til at omsætte de originale tanker i musik.