Kvinder Smukke Stærke

Det er et hovedtema i mine erindringer som det er i mit liv: Kvinden! Jeg véd, at det kan blive mødt af opgivende hovedrysten og kvalme kommentarer, men det får være. Der skal igen skrives om kvinder.

Noget, jeg ofte får ros for – og som jeg selv er forbavset over – er en slags evne til at tiltrække (og i nogen grad fastholde) smukke og stærke kvinder. Jeg hører naturligvis også en del klichéagtige spydigheder om det. Med “smukke” mener jeg den ydre skønhed, der alene manifesterer sig gennem dels stor indre skønhed, dels kvindens bevidsthed om egen skønhed. De smukkeste kvinder er dem, der véd, at de er det som jeg ofte hævder. 

Med “stærke” mener jeg mennesker af hunkønnet med stor integritet, høj grad af empati og intelligens og med udviklet kunstnerisk nerve og verve. Drømmekvinder som er endog særdeles virkelige i mit liv; det være sig hustruer, samlevere, kærester, veninder, døtre eller – lidt længere ude samarbejdspartnere eller tilfældigt mødte. Det er kvinder, der bliver i mig uanset hvornår og hvordan de kom ind i mit liv.. 

Nyligt sagde én af dem til mig, at jeg må være sapioseksuel. Ud over lige at smage på ordet for at finde ud af om det tiltalte mine smagsløg, måtte jeg undersøge fænomenet før jeg kunne acceptere den i første omgang tvivlsomme karakteristik. Minsandten om ikke den smukke, stærke afsender af budskabet havde delvist ret. Kun delvist fordi begrebet kan tolkes som modsætning mellem indre og ydre, mellem intellekt og skønhed og sådan oplever jeg det altså ikke. For mig er klogskab og visdom skønhed i højeste potens og det er min erfaring, at intelligens befordrer (ydre) skønhed. 

Jeg har aldrig fattet, hvordan nogen har kunnet finde på at mene, at kvinder skulle have mindre værd, end mænd. Derfor forstår jeg heller ikke uligheden mellem kønnene i samfundet. Modsat er det min erfaring, at kvinder i endog meget højere grad end mænd har haft større betydning for mit liv, end de fleste mænd. Jeg har også ofte set, hvordan mænd med deres ringeagt så at sige kan suge skønhed ud af kvinder. Uden at forstå, at de dermed graver deres egen grav. 

Der findes en halv snes arkekvinder i mit liv. Af dem oplever jeg en håndfuld som en slags prima pares medlemmer af den eksklusive klub. Jeg kan ikke leve uden dem; nogle har jeg ikke set eller hørt fra i årevis, det har ingen betydning, de skal bare være til et eller andet sted.