Kunstner

Jeg er kunstner. Det er jeg fordi jeg laver – eller udtrykt mere højtideligt: skaber – kunst. For at kunne det kræves efter min mening tre egenskaber: et anliggende, et kvantum talent og en portion håndværksmæssig kunnen. En kunstner kan også være én, der udøver den kunst, andre har lavet. Kunst er – ja hvad? Der er naturligvis bunker af definitioner og ofte synes det lettere at mene noget om, hvad der ikke er kunst end hvad kunst er.

Når jeg skriver “jeg er kunstner” er det med en vis betænkelighed. Ikke at jeg ikke er det – jeg har brugt en betragtelig del af mit liv på at komponere musik og skrive bøger i et ret betragteligt omfang. Jeg er altså både lydkunstner og ordkunstner. Men betegnelsen kunstner er genstand for mange (mis)forståelser og fordomme, f.eks. det at en “kunstner” i dele af verden automatisk forstås som billedkunstner. I nyere tid bruges det at være kunstner ækvivalent med at kunne noget, lige meget hvad: mad, sport, vinduespudsning – You name it!

For så vidt kan det være rigtigt nok, hvis man forstår mit første kriterium – at have et anliggende – meget bredt. Glarmesteren kan være nok så talentfuld og håndværksmæssig god, men hvis hendes anliggende udelukkende er at montere ruder for tjene penge, er det måske ikke kunst, der udøves. Straks skal bemærkes, at jeg under ingen omstændigheder føler mig hævet, menneskeligt eller socialt, over den gode håndværker, snarere tværtimod: det er ofte vanskeligt at se den umiddelbare nytte af kunst. Derfor er jeg også en smule tilbageholdende med det der “jeg er kunstner”-halløj.

Problemet – hvis der er et sådant – er, at kunst siges at være unyttig. Det har forårsaget sammenhæng med det tyske begreb “an sich”, som i forbindelse med kunst betyder, at kunst er noget i sig selv, i egen kraft, isoleret fra alt andet, hvilket skulle give kunst det særlige privilegium, at det ikke behøver forklares. Kunstens anliggende er at være kunst. Det mener jeg ikke. Jeg mener – og jeg erfarer det dagligt – at kunst tjener højere formål. 

Jeg har utallige gange forklaret forskellen på kunst og kultur med, at kunst bevæger og kultur bevarer. Med “bevæger” mener jeg ikke blot en sindets bevægelse, men at kunst flytter noget – det enkelte menneske, samfundet, verden. Kultur siges at skabe sammenhængskraft, fælles værdier og hvad man ellers finder på. I og for sig er kunst og kultur modsætninger. At betragte kunst som en delmængde af kultur er også et fejlskud.

Jeg er kunstner, nuvel – men sig det ikke til nogen…